eBook Category

 

   I love library : แหล่งหนังสือ eBook ฟรีที่เผยแพร่โดยสมาชิก I Love Library และองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     eBook New Release : eBook ฟรีมาใหม่

SynnextraVol 88

Add to my shelf | Detail
 

รายงานประจำปี 2558

Add to my shelf | Detail
 

ว430

Add to my shelf | Detail
 

อุปโภคและสิ่งประดิษฐ์

Add to my shelf | Detail
 

Landcape

Add to my shelf | Detail
 

นิทาน - ฮิปโปโปเตมัสก้นแดง

Add to my shelf | Detail
 

นิทาน - หุ่นไล่กาเพื่อนรัก

Add to my shelf | Detail
 

นิทาน - หลานปั้นนับเลข

Add to my shelf | Detail
 

นิทาน - หมูตาแดง

Add to my shelf | Detail
 

นิทาน - เสือเฒ่ากับเจ้ากวาง

Add to my shelf | Detail
 

นิทาน - สี่เหลี่ยม

Add to my shelf | Detail
 

     eBook Recommend : แนะนำหนังสือ eBook ฟรีที่น่าสนใจ

TC Smile Magazine Vol.5

Add to my shelf | Detail
 

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ

Add to my shelf | Detail
 

การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

Add to my shelf | Detail
 

Photoshop cs3

Add to my shelf | Detail
 

ก้าวสู่อาเซียน

Add to my shelf | Detail
 

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Add to my shelf | Detail
 

หมวกนิรภัยปกป้องปลอดภัย

Add to my shelf | Detail
 

กรุงเทพ

Add to my shelf | Detail
 

     eBook Top Download : หนังสือเผยแพร่ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด

เศรฐกิจแบบพอเพียง ฉบับการ์ตูน

Add to my shelf | Detail
 

ก้าวสู่อาเซียน

Add to my shelf | Detail
 

ร้านอร่อย

Add to my shelf | Detail
 

กรุงเทพ

Add to my shelf | Detail
 

กรุงเทพ 2

Add to my shelf | Detail
 

บ้านพอดี

Add to my shelf | Detail
 

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Add to my shelf | Detail
 

คู่มือท่องเที่ยวเทศกาลงานประเพณี โค

Add to my shelf | Detail
 

CREATIVE KIDS ตอน รู้จักสื่อรู้จักใ

Add to my shelf | Detail
 

หมวกนิรภัยปกป้องปลอดภัย

Add to my shelf | Detail
 

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ

Add to my shelf | Detail
 

การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

Add to my shelf | Detail
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง ilovelibrary eBook

 
   
 

วิธีการอ่านหนังสือ

1. ติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน eBook (ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน eBook) และทำการ Install ลงเครื่องของท่าน
2. สมัครสมาชิก (กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครได้ที่นี่)
3. ทำการ Sign in เข้าสู่ระบบ
4. เลือกหนังสือที่ต้องการ จากปุ่ม ดาวน์โหลดหนังสือ
5. หนังสือที่สมาชิกเลือกจะเข้าสู่ My Shelf โดยเปิดโปรแกรมอ่าน eBook
6. ไปที่เมนู เลือกเข้าใช้งาน เพื่อทำการ Login ระบบ หนังสือเล่มนั้นจะปรากฏบน My Shelf ของสมาชิก
 
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน eBook

 
 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม