ข้อแนะนำในการแจ้งการละเมิดลิขสิทธ์

การแจ้งเพื่อให้ลบอีบุ๊คที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์  คุณต้องมีข้อมูลชั้นต้นดังนี้

  1. ข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณ เพื่อให้เราและผู้อัปโหลดอีบุ๊คที่คุณอ้างถึงสามารถติดต่อเกี่ยวกับการร้องเรียนของคุณได้ เช่น อีเมล โทรศัพท์ 
  2. รายละเอียดอ้างอิงเกี่ยวกับอีบุ๊คที่มีลิขสิทธิ์
  3. ข้อมูลอ้างถึงอีบุ๊คที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดแต่ละรายการ เช่น ตำแหน่ง URL, หมายเลขอีบุ๊ค (Book id) , ชื่ออีบุ๊ค, ชื่อผู้จัดทำ
  4. สามารถส่งข้อมูลไปได้ที่ อีเมล info@ilovelibrary.com หรือ แบบฟอร์มติดต่อเรา เลือกหัวข้อแจ้งอีบุ๊คที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ติดต่อเรา