About us

บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งในปี พศ 2549 โดยมืออาชีพในอุตสาหกรรมไอทีและอุตสาหกรรมหนังสือ สิ่งพิมพ์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นาน 8 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ในการให้บริการไอที แบบครบวงจร มีลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และภูมิภาค ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ การจัดการ และด้านเทคนิค ทำให้ทีมงานสามารถให้บริการ และพัฒนาโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการ ทันสมัยอยู่เสมอ วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือการเป็นผู้ให้บริการ และส่งออกซอฟท์แวร์ไปยังต่างประเทศที่ประสพความสำเร็จ ได้รับการยอมรับสำหรับซอฟท์แวร์ และการให้บริการในแนวลึกสำหรับระบบงานครบวงจรในธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ทั้งการสร้าง การจัดพิมพ์ การกระจายหมุนเวียนหนังสือรวมถึงการจัดการด้านห้องสมุดแบบเสมือนจริง ซอฟท์แวร์สนับสนุนแล้วหลายภาษา เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯได้เข้ารวมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศหลายครั้ง เช่น London book fair in 2008, UK – Tokyo international book fair 2008, Japan – Book expo America, USA and appointed the resellers in USA, Canada, UK.
     บริษัท เปิด Web Site www.ilovelibrary.com ให้บริการใน เดือนเมษายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการ Content อ่านฟรี ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( eBook) สำหรับบุคคลทั่วไป และสมาชิก ซึ่งเป็นคลังหนังสือ ที่มีหมวดหมู่หนังสือ มากกว่า 25 หมวด เช่น หนังสือการศึกษา, หนังสือเทคโนโลยี, เรื่องสั้น, นิตยสาร และอื่นๆ โดยแหล่งที่มาของหนังสือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงาน กปร, สำนักฝนหลวง, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มูลนิธิหมอชาวบ้าน, คนรักกอล์ฟ และผู้สนับสนุนอีกมากมาย โดยแต่ละเดือน มีหนังสือ ปกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มากกว่า เดือนละ 300 ปก ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน I Love Library และหนังสือ eBook บางส่วน ได้จากการจัดทำของสมาชิก นำขึ้น Web site ผู้ให้การสนับสนุนหนังสือ นอกจากนี้ยัง เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปและสมาชิก Download โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook Builder) ฟรี สามารถนำไปใช้สร้าง eBook อัลบั้มภาพ และแค็ตตาล็อคสินค้า
     บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ จำกัด
     เลขที่ 89/39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
     Tel : 02 532 5151, 02 532 5160-2 Fax : 02 532 5157 E-Mail : info@openserve.co.th