นโยบายความเป็นส่วนตัว

โยบายส่วนบุคคลของ I Love Library

คุณสามารถใช้บริการของเราในการอัพโหลดอีบุ๊คที่คุณจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะ หรือการเลือกรับอีบุ๊คที่จัดทำโดยสมาชิกที่ต้องการเผยแพร่อีบุ๊คที่เป็นของผู้เผยแพร่เองหรือผู้เผยแพร่ได้รับสิทธิ์ในการนำออกเผยแพร่ ด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน นโยบายส่วนบุคคลของเราจะอธิบายถึง ข้อมูลที่เรารวบรวมจาก ข้อมูลที่คุณให้เรา ตัวอย่างเช่น  เมื่อทำการสมัคร คุณจะต้องแจ้งข้อมูลบางส่วนของคุณ  เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์  เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี และรวมไปถึงข้อมูลการใช้บริการของคุณ เช่นเมื่อคุณ อัพโหลด หรือ ดาวน์โหลด อีบุ๊ค  

ข้อมูลอุปกรณ์  เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์    ช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ 

ข้อมูลบันทึก  เมื่อคุณใช้บริการของเราหรือดูเนื้อหาเราให้ เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบันทึกเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย รายละเอียดการใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลที่คุณค้นหา ที่อยู่ Internet Protocol (IP) ข้อมูลกิจกรรมอุปกรณ์ เช่น ข้อขัดข้อง กิจกรรมระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาในคำขอของคุณ และ URL อ้างอิง ข้อมูลตำแหน่ง เมื่อคุณใช้บริการเรา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของคุณ เราใช้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างในการระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง 

วิธีการใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบริการทั้งหมดของเราเพื่อให้บริการ รักษา ป้องกันและปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ และปกป้อง i love library และผู้ใช้ของเรา  เราอาจใช้ชื่อที่คุณให้ไว้สำหรับโปรไฟล์ ของคุณกับบริการทั้งหมดของเรา รวมทั้งแสดงในโฆษณาและบริบทเชิงพาณิชย์อื่นๆ เมื่อคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกการติดต่อของคุณเพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่คุณอาจพบ เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงบริการของเรา เช่น แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงต่างๆ ที่กำลังจะมีขึ้น เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ  ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้และ คุณภาพโดยรวมของบริการของเรา 

 

ข้อมูลที่คุณแบ่งปัน 

บริการหลายของเราทำให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะ เครื่องมือค้นหาต่างๆ ของเราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณที่เพื่อใช้ในการอ้างอิง เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลต่างๆ ภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีผู้ดูแลระบบโดเมน ผู้ดูแลระบบโดเมนของคุณอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ดูสถิติเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เช่น สถิติเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้ง
  • เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของคุณ
  • ระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของคุณ
  • เข้าถึงหรือเก็บรักษาข้อมูลที่จัดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของคุณ
  • รับข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
  • จำกัดความสามารถของคุณในการลบหรือแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย   เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ เราและ ผู้ใช้ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมอันไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ไว้สู่สาธารณะและกับพันธมิตรของเรา เช่น ผู้ตีพิมพ์ ผู้โฆษณา หรือไซต์ที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อแสดงแนวโน้มการใช้บริการโดยทั่วไปของเรา

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องผู้ใช้ของเราจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่เราเก็บรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต เราตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเราที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่า นั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

เราตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติของเรากับนโยบายส่วนบุคคลของเราอย่างสม่ำเสมอ เรายังยึดตามกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลตนเองหลายๆ รายการด้วย เมื่อเราได้รับคำร้องแบบลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการ เราจะติดต่อผู้ส่งคำร้องเพื่อติดตามผล เราทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยว กับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่สามารถตกลงกับผู้ใช้ของเราโดยตรงได้