รายละเอียดอีบุ๊ค

  • kanit tarkayen (social)

kanit tarkayen (social)

หมวดหลัก เบ็ดเตล็ด
ผู้จัดทำ tpn001

เนื้อหาอีบุ๊ค

จุดเริ่มต้นของการมีศาสนาพุทธในประเทศต่างๆ เกิดจากการสังคยานาทางพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช