รายละเอียดอีบุ๊ค

  • ตะลุยคิด...พิชิตโจทย์ปัญหา เล่ม 1

ตะลุยคิด...พิชิตโจทย์ปัญหา เล่ม 1

หมวดหลัก - คณิตศาสตร์
ผู้จัดทำ t3surin

เนื้อหาอีบุ๊ค

แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เรื่อง  :  ตะลุยคิด...พิชิตโจทย์ปัญหา

ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยเทคนิคกรอบข้อความ เล่มที่ 1