รายละเอียดอีบุ๊ค

  • คำทับศัพท์สำหรับแผนกคำบรรยาย

คำทับศัพท์สำหรับแผนกคำบรรยาย

หมวดหลัก - ภาษาต่างประเทศ
ผู้จัดทำ ธนากร จันทร์ตรง

เนื้อหาอีบุ๊ค

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ทำงานในแผนกคำบรรยาย รวบรวมคำทับศัพท์ที่คนไทยมักสะกดผิดมาไว้ที่นี่แล้ว