รายละเอียดอีบุ๊ค

  • e-book infographic ว10/2548

e-book infographic ว10/2548

หมวดหลัก การบริหารงานบุคคล
ผู้จัดทำ ธนพิสิษฐ์ ดิศฐาวัฒนา

เนื้อหาอีบุ๊ค

e-book infographic ว10/2548 การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ