รายละเอียดอีบุ๊ค

  • e-book หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ กรมทางหลวง

e-book หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ กรมทางหลวง

หมวดหลัก การบริหารงานบุคคล
ผู้จัดทำ ธนพิสิษฐ์ ดิศฐาวัฒนา

เนื้อหาอีบุ๊ค

E-book นี้ เป็นหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561