รายละเอียดอีบุ๊ค

  • องค์ความรู้ด้านการรักษาวินัย

องค์ความรู้ด้านการรักษาวินัย

หมวดหลัก กฏหมาย
ผู้จัดทำ ธัญชนก คงมิยา

เนื้อหาอีบุ๊ค

องค์ความรู้ด้านการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงาน กศน.