รายละเอียดอีบุ๊ค

  • การพยาบาลเพื่อจัดการความปวด

การพยาบาลเพื่อจัดการความปวด

หมวดหลัก การศึกษา
ผู้จัดทำ ชัจคเณค์ แพรขาว

เนื้อหาอีบุ๊ค

การพยาบาลเพื่อจัดการความปวด สำหรับพยาบาลทั่วไปและนักศึกษาที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เผชิญกับความปวด เนื้อหาจะประกอบ ทฤษฎีความปวด การประเมินความปวด การลดความปวดด้วยยา การลดความปวดโดยไม่ใช้ยา และการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด