รายละเอียดอีบุ๊ค

  • พุทธญาณานุสรณ์

พุทธญาณานุสรณ์

หมวดหลัก ศาสนาและปรัชญา
ผู้จัดทำ คณะศิษยานุศิษย์

เนื้อหาอีบุ๊ค

คณะศิษยานุศิษย์

ขอนอบน้อมอภิวาทถวายเป็น

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

และอาจริยบูชา

แด่

หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ พุทฺธญาโณ

ผู้เป็นดั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ขอน้อมสักการบูชาอย่างสูงสุด