รายละเอียดอีบุ๊ค

  • คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Kahoot

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Kahoot

หมวดหลัก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้จัดทำ ภากร ประทุมรัตน์

เนื้อหาอีบุ๊ค

Kahoot คือ โปรแกรมแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างและตอบคำถาม โดยมีรูปแบบที่ผู้ตอบนั้นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ถาม จึงจะสามารถเห็นคำตอบได้ ซึ่งคำถามนั้นมีทั้งรูปแบบของคำถามหลายตัวเลือก แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสำรวจ