รายละเอียดอีบุ๊ค

  • แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

หมวดหลัก การศึกษา
ผู้จัดทำ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

เนื้อหาอีบุ๊ค

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น สำหรับสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี