รายละเอียดอีบุ๊ค

  • สื่อต้นแบบถ่ายถอดความรู้การเกษตรครบวงจร รูปแบบ infographic ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

สื่อต้นแบบถ่ายถอดความรู้การเกษตรครบวงจร รูปแบบ infographic ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

หมวดหลัก การเกษตรกรรม
ผู้จัดทำ น้องใหม่ ศรีพิมพ์พา

เนื้อหาอีบุ๊ค