รายละเอียดอีบุ๊ค

  • ใบความรู้ที่ 10 หลักในการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

ใบความรู้ที่ 10 หลักในการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

หมวดหลัก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ผู้จัดทำ นางปัทฉราพร แก้วสังข์

เนื้อหาอีบุ๊ค

ใบความรู้ที่ 10 หลักในการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย