รายละเอียดอีบุ๊ค

  • ใบความรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์

ใบความรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์

หมวดหลัก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ผู้จัดทำ นางปัทฉราพร แก้วสังข์

เนื้อหาอีบุ๊ค

ใบความรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์