รายละเอียดอีบุ๊ค

  • พรบ.สภาครู

พรบ.สภาครู

หมวดหลัก การศึกษา
ผู้จัดทำ กิตติพัฒน์ ยุคลธีรวัฒนากุล

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547