รายละเอียดอีบุ๊ค

  • สอนภาษาญี่ปุ่น ชุด อาหารญี่ปุ่น

สอนภาษาญี่ปุ่น ชุด อาหารญี่ปุ่น

หมวดหลัก ภาษาศาสตร์
ผู้จัดทำ Taksaorn San

เนื้อหาอีบุ๊ค

เอกสารประกอบการรับฟังรายการสอนภาษาญี่ปุ่น ชุด อาหารญี่ปุ่น
โดย ผศ.ปานเสก อาทรธุระสุข

ออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. AM 1161 kHz.
รับฟังย้อนหลังได้ทาง www.moeradiothai.net

เอกสารนี้จัดทำโดย สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ