รายละเอียดอีบุ๊ค

  • สนุกกับภาษาเขมร ชุด ไปเที่ยวนครวัด เที่ยวชมเมืองเขมร

สนุกกับภาษาเขมร ชุด ไปเที่ยวนครวัด เที่ยวชมเมืองเขมร

หมวดหลัก ภาษาศาสตร์
ผู้จัดทำ Taksaorn San

เนื้อหาอีบุ๊ค

เอกสารประกอบการรับฟังรายการสนุกกับภาษาเขมร ชุด ไปเที่ยวนครวัด เที่ยวชมเมืองเขมร
โดย รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์

ออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. AM 1161 kHz.
รับฟังย้อนหลังได้ทาง www.moeradiothai.net

เอกสารนี้จัดทำโดย สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ