รายละเอียดอีบุ๊ค

  • หนังสือ สัตว์โลกน่ารัก ม.2/9 ม.พ.พ

หนังสือ สัตว์โลกน่ารัก ม.2/9 ม.พ.พ

หมวดหลัก สารคดี-ชีวประวัติ
ผู้จัดทำ จิตรลดา โคตรณรงค์

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่นนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช่เ็นกรณีสึกษาในการเรี้นการสอนรายวิชาการการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์โดยใช้โปรแกรม I love library ซึ่งทางคณะผู้จัดทำ ได้ผลิตหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีชื่อหนังสือว่า สัตว์โลก น่ารัก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์โลก น่ารัก ทางคณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรื่อง สัตว์ โลกน่ารัก เล่มนี่้จะเป็นประโยขน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ ซึ่งหากผิดพลาดประการใด ทางผู้คณะจัอทำขออภัยมาใน ณ โอกาสนี้