รายละเอียดอีบุ๊ค

  • คำศัพท์ HSK ระดับต้น

คำศัพท์ HSK ระดับต้น

หมวดหลัก ภาษาศาสตร์
ผู้จัดทำ ทอทอง ทิพย์รัตน์

เนื้อหาอีบุ๊ค

เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณจำคำศัพท์ HSK ระดับต้นได้ง่ายขึ้นเพราะมีรูปสีสันสวยงามและวิธีการอ่านที่ถูกต้อง