รายละเอียดอีบุ๊ค

  • คู่มือสนทนาภาษามลายูถิ่นเพื่อเพื่อนทหาร

คู่มือสนทนาภาษามลายูถิ่นเพื่อเพื่อนทหาร

หมวดหลัก ภาษาศาสตร์
ผู้จัดทำ kittipong khaimeepeth

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้ จัดทำสำหรับทหาร ที่ใช้ ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จชต. จัดทำขึึ้นโดยเฉพาะ  ภายใน ประกอบด้วยเหตุการณ์ และการเจรจาในการใช้ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ มีคำศัพท์ที่น่าสนใจ