รายละเอียดอีบุ๊ค

  • ปาฐกถานำ เรื่อง คุณภาพชีวิตวัยรุ่น คุณภาพประเทศไทย

ปาฐกถานำ เรื่อง คุณภาพชีวิตวัยรุ่น คุณภาพประเทศไทย

หมวดหลัก สังคมศาสตร์
ผู้จัดทำ วิริยะธุรกิจ

เนื้อหาอีบุ๊ค

ปาฐกถานำ เรื่อง คุณภาพชีวิตวัยรุ่น คุณภาพประเทศไทย

       การประชุมระดับชาติ จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2557 โดยมีความมุ่งหวังที่จะทบทวนสถานการณ์และมาตรการป้องกันและแก้ไข รวมทั้งการแก้ปัญหาท้องในวัยรุ่น ซึ่งนับวันรุนแรงขึ้น โดยคุณหมอวิชัย โชควิวัฒน ได้บรรยายถึงสาเหตุการท้องของวัยรุ่นที่ติดอันดับต้นๆของโลก รวมถึงการแชร์ประสบการณ์การดำเนินงานในบางประเทศ รวมทั้งชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการท้องของวัยรุ่นในประเทศไทยอีกด้วย

รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: 
วิชัย โชควิวัฒน
ผู้เรียบเรียง: 
วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: 
40 หน้า, มีภาพปรพกอบ.
เลขรหัสหนังสือ: 
.ว32 2557
ปีที่พิมพ์: 
2014
จำนวนสื่อที่เกี่ยวข้อง: 
3