รายละเอียดอีบุ๊ค

  • จะไปไหนจ๊ะ

จะไปไหนจ๊ะ

หมวดหลัก หนังสือเด็ก-นิทาน
ผู้จัดทำ วิริยะธุรกิจ

เนื้อหาอีบุ๊ค

จะไปไหนจ๊ะ

                เมื่อลูกก้าวพ้นวัยเตาะแต๊ะการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญสำหรับเขา นอกจากพ่อแม่ สิ่งของต่างๆ รอบตัวภายในบ้านแล้ว  ประสบการณ์นอกบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นพัฒนาการด้วยประสาทสัมผัสให้ครบรอบด้าน โดยหนังสือเล่มนี้  จะพาเดินทางไปกับสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไปสู่โลกกว้าง ไปพร้อมกับเด็กๆ และพ่อแม่ อีกด้วย

รายนามผู้จัดทำ
บรรณาธิการ: 
สุขใจ พรหมเกิด
ผู้จัดทำ: 
แผนงงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน.
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: 
24 หน้า, มีภาพประกอบ.
เลขรหัสหนังสือ: 
.ส479 2557
จำนวนสื่อที่เกี่ยวข้อง: 
3