รายละเอียดอีบุ๊ค

  • การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม_(SROI)

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม_(SROI)

หมวดหลัก เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดทำ nares

เนื้อหาอีบุ๊ค