สมัครสมาชิกใหม่อย่างไร ?
  ส่งหนังสือที่สร้างมาไว้ที่ I Love Library อย่างไร ?
  ทำไมเมื่อสร้างหนังสือแล้ว copy ไฟล์ให้เพื่อน แต่เพื่อนเปิดอ่านหนังสือนั้นไม่ได้ ?
  โปรแกรม iloveLibrary ในแต่ละ Edition ต่างกันอย่างไร ?
  การอ่านหนังสือแบบ Download และ Veiw ต่างกันอย่างไร รวมถึงการอ่านแบบ Online Mode เป็นอย่างไร ?
  ใช้ฟังก์ชันสกัดคำเพื่อสร้างหนังสือ แต่ทำไม เมื่อ Upload หนังสือเข้าระบบแล้วสืบค้นไม่พบ ?
  การค้นหาแบบ Full Text Search แตกต่างกับ Search ทั่วไปอย่างไร ?
  การทำสารบัญส่วนของ iloveLibrary Builder
  "I love library this edition can't run on external drive " คืออะไร ?
  เมื่อ Add ไฟล์แบบ Single PDF (1 ไฟล์มีหลายหน้า) ทำไมเมื่อเปิด Viewer เปิดอ่าน ไฟล์เอกสารเหลือแค่หน้าเดียว ?
  การใช้งาน iLoveLibrary บน window vista ?
 
ถาม :
   ขั้นการการสมัครสมาชิก
ตอบ :

go to top
 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม I Love Library

2. สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม

3. Upload หนังสือเข้าระบบเว็บไซต์ I Love Library (อ่านขั้นตอนได้ที่ #Q10)

4. เมื่อ Upload หนังสือแล้ว ระบบได้ลงทะเบียนสมาชิกให้อัตโนมัติ ให้ตรวจสอบรหัสผ่านได้ที่ email ของคุณ

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
   ส่งหนังสือที่สร้างมาไว้ที่ I Love Library อย่างไร ?
ตอบ :

go to top
 

การอัพโหลด ( Upload ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นใหม่ใหม่

1.  ตรวจสอบไฟล์หนังสือที่สร้างขึ้นใหม่ให้เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย สันปก ปกเล็ก และเนื้อความครบถ้วนทุกหน้า โดยควรทดสอบเปิดอ่านกับ Viwer ให้เรียบร้อย

2.  เปิดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) ที่สร้าง ด้วยโปรแกรม Builder

3.  กดปุ่มอัพโหลด ซึ่งอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายของโปรแกรม ในแถบไฟล์ (Tab File)

4.  โปรแกรมสอบถามยืนยันการอัพโหลดไฟล์ ให้กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการอัพโหลดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

5. จากนั้น โปรแกรมจะสอบถามว่า ต้องการให้หนังสือเล่มนี้ เป็นแบบ Public หรือ Private ให้ระบุข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม OK

Upload Program I Love Library

Public หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ อนุญาตให้สืบค้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข

Private หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ จะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยเจ้าของหนังสือ สามารถส่ง Link สำหรับ Download ไฟล์หนังสือ ให้กับรายการ E-Mail ของบุคคลที่ตนเองรู้จักได้

ุ6.  หากยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิก โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับกรอกอีเมลล์ ( Email) เพื่อรับรหัสผ่าน ( Password) เข้าเว็บไซด์ ( Web Site) สำหรับใช้ในการล็อคอิน ( Login) เข้าระบบ เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลหนังสือของตนเอง และแก้ไขข้อมูลสมาชิก ( Member Profile) ต่าง ๆ

ระบบจะทำการสมัครสมาชิกให้อัตโนมัติ หลังจากนั้น จะมีข้อความแจ้งว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อย และ รหัสผ่านได้ส่งไปให้แล้วทาง Email ให้เข้าไปตรวจสอบ Email เพื่อใช้รหัสผ่านในการ Upload หนังสือซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป

Register I Love Library

ข้อมูลเพิ่มเติม : ในการสมัครสมาชิก ระบบจะบันทึกข้อมูล Email ควบคู่กับ Hardware ID ซึ่งเป็นรหัสประจำคอมพิวเตอร์ เช่น สร้างหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์เครื่อง A และตอนที่ Upload หนังสือ ป้อน Email เป็น info@ilovelibrary.com หลังจากนั้น ติดตั้งโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เครื่อง B และ Upload หนังสืออีกครั้ง หากป้อน Email เป็น info@ilovelibrary.com จะไม่สามารถ Upload หนังสือได้ เนื่องจาก info@ilovelibrary.comได้บันทึกข้อมูลคู่กับ Hardware ID ของคอมพิวเตอร์เครื่อง A แล้ว

7. หากเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว หรือระบบได้ลงทะเบียนสมาชิกให้แล้ว จะปรากฏหน้าต่าง ให้คุณกรอก Email ที่ลงทะเบียนไว้ และ รหัสผ่าน ซึ่งหมายถึงรหัสผ่านที่ได้จากระบบ I Love Library มิใช่รหัสผ่านที่ใช้เปิดอ่าน Email

Upload Comfirm

8.  หากรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะเริ่ม Upload หนังสือเข้าระบบ โปรแกรมจะทำการส่งไฟล์หนังสือ ไปยัง Server อัตโนมัติ โดยจะมีแถบแสดงสถานะการทำงาน ( Progress Bar) แสดงสถานการณ์ทำงาน ที่มุมบนขวาของโปรแกรม เมื่อส่งหนังสือเรียบร้อย จะปรากฏข้อความดังภาพ

Upload Completed

ในกรณีที่มีการแก้ไขไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถอัพโหลด ( Upload ) ขึ้นระบบได้เช่นกัน โดยระบบจะนำไฟล์ใหม่ไปแทนที่ไฟล์เดิมที่ได้ส่งไปแล้วก่อนหน้านี้ สำหรับการทำงาน กระทำโดยกดปุ่มอัพโหลด เช่นกัน โดยคุณต้องเปิดไฟล์หนังสือเดิมขึ้นมาแก้ไข หากคุณสร้างไฟล์ใหม่ โปรแกรมจะมองเป็นไฟล์หนังสือใหม่แทน

เมื่อ Upload หนังสือแล้ว Error

หาก Upload หนังสือแล้วเกิด Error ให้ติดต่อ support@ilovelibary.com โดยแจ้งข้อมูล 3 อย่าง ได้แก่ ข้อความ Error ที่ระบบแสดง ( เช่น Duplicate Hardware ID , Invalid Hardware ID หรือ Invalid Password) , Email ที่ลงทะเบียน และ Hardware ID ( ตรวจสอบได้ที่หน้าจอ Property ซึ่งใช้กรอกข้อมูลหนังสือ ดังภาพ )

Hardware ID 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
   ทำไมเมื่อสร้างหนังสือแล้ว copy ไฟล์ให้เพื่อน แต่เพื่อนเปิดอ่านหนังสือนั้นไม่ได้ ?
ตอบ :

go to top
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ีที่สร้างด้วยโปรแกรมชุด Personal และ Commercial จะสามารถเปิดอ่านได้จากเครื่องที่สร้างเท่านั้น หากต้องการกระจายหนังสือให้ผู้อื่นอ่าน ต้อง Upload หนังสือเข้าระบบ และให้เพื่อน ๆ Download จากเว็บไซต์
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
   โปรแกรม iloveLibrary ในแต่ละ Edition ต่างกันอย่างไร
ตอบ :

go to top
  1. Personal Edition สำหรับสร้างหนังสือซึ่งไม่ได้เป็นหนังสือในเชิงพาณิชย์ เช่น หนังสือ เรื่องสั้น ที่แต่งเอง หนังสือทำมือ อัลบัมภาพ ซึ่งสามารถแทรกไฟล์วิดีโอประกอบในหนังสือได้

2. Network Edition สำหรับการใช้งานในองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ต้องการนำไปสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในองค์กรในลักษณะของเครือข่าย มีเครื่อง Server ภายในองค์กร เพื่อกระจายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนในองค์การ โดยไม่ต้อง Upload หนังสือมาไว้ที่ iloveLibrary Web Site

3. Publisher Edition สำหรับผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ หรือ นักเขียนที่ต้องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์เพื่อจำหน่าย
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
   การอ่านหนังสือแบบ Download และ Veiw ต่างกันอย่างไร รวมถึงการอ่านแบบ Online Mode เป็นอย่างไร ?
ตอบ :

go to top
  การอ่านหนังสือแบบ Download คือ คุณต้อง Download ไฟล์หนังสือให้ครบทั้งเล่ม จึงจะสามารถเปิดอ่านได้ ในขณะที่การอ่านแบบ View คือ ระบบทะยอย Download หนังสือมาทีละหน้า พร้อม ๆ กับการเปิดอ่าน (อ่านไปโหลดไป) ซึ่งไม่ต้องรอจนกระทั่งได้ไฟล์ครบทั้งหมด แต่การอ่านแบบ View อินเทอร์เน็ตของคุณควรมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 512KB หากคุณเปิดอ่านหนังสือแบบ View โดยโหลดหนังสือไปแล้ว 3 หน้า หากปิดโปรแกรมไปและเปิดมาดูหนังสืออีกครั้ง หนังสือจำนวน 3 หน้าที่โหลดมาแล้วจะอยู่ในเึีครื่อง สามารถโหลดหน้าที่ 4 ต่อไปได้โดยไม่ต้องโหลดใหม่

หากหนังสือเล่มใดที่กำหนดคุณสมบัติว่า ต้องอ่านแบบ Online Mode เท่านั้น (ซึ่งผู้กำหนดคุณสมบัตินี้ คือ เจ้าของหนังสือ) ไม่ว่าคุณจะเปิดอ่าน หนังสือที่ Download มาครบทั้งเล่ม หรือ หนังสือที่ได้จากการ View เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถเปิดอ่านหนังสือเล่มนั้นแบบ Off-Line ได้
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
   ใช้ฟังก์ชันสกัดคำเพื่อสร้างหนังสือ แต่ทำไม เมื่อ Upload หนังสือเข้าระบบแล้วสืบค้นไม่พบ ?
ตอบ :

go to top
  ฟังก์ชันสกัดคำ จะใช้ไม่ได้กับหนังสือที่สร้างจากไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ที่สแกนเข้าระบบ โดยจะสามารถสกัดคำได้จากไฟล์ PDF ที่สามารถ Crop ข้อความในเนื้อไฟล์ได้
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
   การค้นหาแบบ Full Text Search แตกต่างกับ Search ทั่วไปอย่างไร
ตอบ :

go to top
  การค้นหาแบบทั่วไป เป็นการค้นหาข้อมูลจากข้อมูลทั่วไปของหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ในขณะที่ Full Text Search เป็นการสืบค้นจากเนื้อความในหนังสือแต่ละหน้า เช่น หากเราป้อนคำว่า "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์" ระบบจะสืบค้นว่ามีหนังสือเล่มใดบ้างที่มีำคำนี้อยู่ในหนังสือ โดยโปรแกรมจะแสดงหนังสือแต่ละหน้าของแต่ละเล่มให้เห็น
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
   ปัญหาในการทำสารบัญส่วนของ ilovelibrary Builder
ตอบ :

go to top
  ซึ่งหนังสือในแต่ละเล่ม การนับจำนวนหน้าจะแตกต่างกัน บางเล่มจะเริ่มนับตั้งแต่หน้าปก หรือคำนำ ทำให้ตัวเลขหน้าสารบัญจะไม่ตรงกับเลขหน้าในตัวโปรแกรม เพราะฉะนั้นการจะทำสารบัญในแต่ละเล่มควรจะตรวจสอบหน้าเริ่มต้นก่อนแล้วนำมาบวก หรือลบตามจำนวนหน้าที่ของตัวโปรแกรม
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
   "I love library this edition can't run on external drive" คืออะไร
ตอบ :

go to top
 

โปรแกรม I Love Library ยังไม่ Support ให้เปิดอ่านหนังสือที่ไฟล์อยู่ที่ External Drive (หมายถึง ที่เก็บข้อมูลที่สามารถถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยคอมพิวเตอร์ยังสามารถทำงานได้ ถึงแม้จะไม่มี External Drive นั้นเสียบอยู่) เช่น ไฟล์หนังสือ อยู่ใน ThumbDrive หรือ Harddisk ต่อพ่วง รวมถึง ยังไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมลงใน External Drive ได้เช่นกัน หากพบปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมใน Harddisk ของคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยโปรแกรมที่รองรับงานนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
  เมื่อ Add ไฟล์แบบ Single PDF (1 ไฟล์มีหลายหน้า) ทำไมเมื่อเปิด Viewer เปิดอ่าน ไฟล์เอกสารเหลือแค่หน้าเดียว ?
ตอบ :

go to top
 

สาเหตุเกิดจากคุณ Add File โดยใช้ปุ่มที่ Tab Page การแก้ไข คือ คลิกเลือกที่ Tab File จากนั้นเปิดไฟล์ PDF โดยใช้ปุ่ม + ที่อยู่ที่กลุ่ม "Content" ดังภาพ

Tab Page File I Love Library

การสร้างหนังสือจาก Single PDF มีความสะดวก แต่จะมีข้อจำกัด คือ หากสร้างหนังสือจาก Single PDF จะไม่สามารถเพิ่มหน้าหนังสือได้อีก

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ถาม :
   การใช้งาน Program iLoveLibrary บน window vista ?
ตอบ :

go to top
 

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมอ่านหนังสือ iLoveLibrary Viewer ได้ โปรแกรมเตือนว่าให้ run program on administration mode สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้

      1. เข้าไปที่ Start > All Programs > เลือกโปรแกรม I Love Library > คลิกขวาที่ Library Builder > เลือกที่ Properties (ภาพที่ 1)

Windows Vista Properties
(ภาพที่ 1)

      2. จะแสดงหน้าต่าง Library Builder properties เลือก Compatibility > คลิก Show settings for all users (ภาพที่ 2)

Tab Compatibility
(ภาพที่ 2)

      3. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้น LibBuiler properties > - clik เครื่องหมายถูก ที่ Run this Program as an administrator > OK (ภาพที่ 3)

Show setting for all users
(ภาพที่ 3)

      4. หลังจากนั้นกลับไปยังหน้าต่าง Library Builder Properties > Privelge Level clik เครื่องหมายถูก ที่ Run this program as an administrator > OK (ภาพที่ 4)

Privelge Level
(ภาพที่ 4)

      ถ้าทำในส่วน Program Library Builder เสร็จ ให้ทำขึ้นตอนนี้ 1- 4 กับ Program Library Viewer เช่นกันครับ เมื่อ set ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยัง โปรแกรม iLoveLibrary อีกครั้ง เพื่อใช้งาน โดยสามารถทำงานได้ตามปกติ
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .